Dev Şirkette İşçiler Eylemde! ‘Fabrikadan İçeri Girene Kadar Mücadelemiz Devam Edecek’

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle emekçilerin alım gücü her geçen gün düşerken, işçiler yapılan sembolik zamlarla sefalet ücretine mahkum ediliyor. Ülkemizde en zengin yüzde 20’nin toplam gelirden aldığı pay, en yoksul yüzde 20’nin aldığı payın 8 katı oranındayken, yaratılan suni gündemlerle açlığın ve sefaletin tartışılmasının önüne geçilmek isteniyor. İşçiler bir yandan da iş yerlerinde kötü çalışma koşullarına, mobbinge, anayasal hakları çiğnenerek sendikal örgütlenme haklarının gasbedilmesine maruz bırakılıyor. Ancak tüm bu olumsuz koşullara rağmen işçiler, zorlukları aşmayı ve birlikte hareket etmeyi mücadele azmi ile başarıyor. İşte bugün önünde bulunduğumuz Ekol Ofset’te yaşananlar da bunun bir örneği.

Ekol Ofset, Belçikalı Van de Velde Ambalajlama Grubu’nun yüzde 25’lik ortağı ve uzun zamandır Silivri bölgesinde faaliyet gösteren, emekçilerin alın teri ile ayakta duran uluslararası sermaye destekli bir şirket.

Ekol Ofset işçilerinin örgütlü mücadeledeki ısrarı sonucu ücretler güncel asgari ücret miktarının üzerinde kalsa da, ülkemizdeki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonucu işçilerin aldığı zamlar eridi, işçiler yeniden sefalet koşullarında yaşamaya mahkum bırakıldı. Hem düşük ücret hem işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği hem de sürekli tutanak tehdidi ile baskıya ve mobbinge maruz bırakılan işçiler hukuksuzluklara tepkisini DİSK Basın-İş’te örgütlenerek gösterdi.

İşçilerin, haklarını korumak ve hak ettiklerini almak için örgütlenmesi üzerine patronlar, işçileri baskı altına almaya ve işten çıkarma tehdidiyle yıldırmaya çalıştı. Buna rağmen Ekol Ofset işçileri anayasal haklarından geri adım atmadı ve sendikamızda örgütlenmeye devam etti.

Bundan yaklaşık iki hafta önce, patron tarafından verilmeye çalışılan bu göz dağı karşısında geri adım atmayan sendikamızın iş yeri temsilcisi İsmail Türe ve üyelerimiz Hatıra Erdoğan ile Cihat Baldan’ın işine ‘küçülme’ gerekçe gösterilerek son verildi. Patronlar, sendikamızla yaptığı görüşmede ‘performans düşüklüğü’, ‘işçiler arasındaki uyumsuzluk’ gibi bahaneleri işten çıkarmaya gerekçe gösterse de, örgütlenme faaliyetlerimiz devam ederken yıllardır Ekol Ofset’te çalışan 3 sendika üyemizin aniden işten çıkarılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Öte yandan, bu işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeye karşı atılmış düşmanca bir adım olduğu ortadadır.

‘Küçülme’ gerekçesiyle işten ilk çıkartılanlar arasındaki işçilere bakalım: 22 senedir Ekol Ofset’te çalışan İsmail, ailesindeki birden fazla engelliye bakmak zorunda olan, 8 yıllık Ekol Ofset işçisi Hatıra ve işten çıkarıldığını çocuğunun kaza geçirmesi sebebiyle gittiği hastanede öğrenen Cihat…

İşten çıkarmaların ardından Ekol Ofset patronu Mustafa Ümit Büyükgönenç, CEO Demir Güleryüz ve Baş İşletme Görevlisi Hanife Can ile sendikamızın yaptığı görüşmede her ne kadar işten çıkarılan işçilerin geri alınması ve anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etsek de patron, bu talepler karşısında olumlu bir adım atmadı ve hatta bu görüşmenin ardından birçok işçinin kendi iradeleri dışında yıllık izne çıkarıldığını öğrendik. İşçilerden aldığımız bilgiye göre, birçok işçi yöneticiler tarafından odalara çekilerek sendikadan istifa etmeleri yönünde baskıya maruz kaldı.

Tüm bu hukuksuzlukların ardından, buradan Ekol Ofset patronlarına seslenmek istiyoruz: İşçilerin anayasal hakları olan ‘sendikada örgütlenme hakkına’ saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın.

DİSK Basın İş olarak, çeşitli bahanelerle işten çıkarılan üyelerimiz bu fabrikadan içeri girene kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Ekonomik krizin ve sefalet ücretinin altında ezilerek kötü koşullarda yaşamaya ve çalışmaya mecbur bırakılan tüm işçilerin sesi olacağımızı bir kez de buradan ifade ediyoruz.

Bir sözümüz de burada olup bize destek veren ya da patron baskısı ile bugün gönlü burada bizimle olan ama bu açıklamaya katılamayan tüm Ekol Ofset işçilerine: İşçiler birleştikçe yenilmezler. Bu mücadelenin sonunda biz kazanacağız. Ekol Ofset işçisi kazanacak!

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x